Kuşadası İlçesi’nin ekonomik yapısının temelini, turizm ve turizme bağlı hizmetler sektörü oluşturmaktadır. İlçe, hem yabancı turistler, hem yerli turistler hem de yazlıkçıların yoğunluklu olarak tercih ettikleri bir turizm destinasyonudur. Bu nedenle, ekonomik canlılığın turizmin canlı olduğu dönemlerde yaşandığı, kış aylarında ise ilçenin kendi iç dinamikleri ile baş başa kalarak ekonomik ve sosyal açıdan durgunluğa girdiği söylenebilir.

Nüfus:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi istatistiklerine göre, 2017 yılı sonu itibarıyla, Kuşadası’nın nüfusu 109.058 kişidir. Bunun % 50,22’si erkek (54.774 kişi), % 49,78’i (54.284 kişi) kadındır. 2016 yılına göre % Kuşadası nüfüsu % 1,98 oranında artmıştır. Bununla birlikte yaz nüfusu, yerli ve yabancı ziyaretçiler, yazlıkçılar, günübirlik tatilciler ile birlikte 7-8 kat artmaktadır.

Tarım:

Kuşadası’nın toplam tarım arazisi 40.454,9 hektar’dır. Bu alanın 4.209 hektarı tahıllar ve diğer bitkisel ürünler için, 426 hektarı nadas için, 1352 hektarı sebze ve meyve bahçeleri için, 34.464 hektarı meyveler, içecek ve baharat bitkileri için ve 3,9 hektarı ise süs bitkileri için ayrılmaktadır. Kuşadası’na kayıtlı toplam 461 adet traktör vardır.

Hayvancılık:

2015 yılı istatistiklerine göre, Kuşadası’nda 1.445’i büyük baş, 4.083 adet küçük baş hayvan vardır. 109 adet işletme yılda 415 ton bal üretmektedir.

Bankacılık ve Finans Sektörü

Kuşadası’nda, toplam 26 adet banka ve şubeleri hizmet vermektedir. Kuşadası Ticaret Odası 2018 yılı verilerine göre, 19 adet sigorta şirketi, 5 adet döviz bürosu ve 2 adet menkul kıymet aracıolık bürosu faaldir.

Turizm:

İlçe ekonomisinin en önemli girdisi turizmdir. Deniz-güneş-kum, tarih, kültür-inanç, kruvaziyer, yat limanı, kongre merkezi, doğa, at-jeep safari, tracking, kuş gözlemciliği, termal, gastronomi gibi turizmin bütün türleri Kuşadası’nda mevcuttur. Turizme bağlı olarak, restaorant, cafe, eğlence sektörü, tekstil, kuyum, deri, gıda, inşaat, finans, ulaşım gibi sektörler de gelişmiştir. Konaklama tesisleri ve seyehat acentaları ilçe turizminde en önemli rol oynayan iki sektördür. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklrine göre, Kuşadası’nda Bakanlık Belgeli 58 adet konaklama tesisi vardır. Bu tesislerin toplam oda sayısı 11.601, toplam yatak sayısı ise 24.086’dır. TURSAB verilerine göre 141 adet seyehat acentası faaliyet göstermektedir.

Ticaret:

İlçenin dinamik bir ticaret yapısı vardır.İlçenin ticari yapısı, Güvercinada-Marina-Vergi Dairesi üçgenindeki yaklaşık 2 km2’lik alanda yoğunlaşmıştır.

Kaynak : https://www.kuto.org.tr