Dilek Yarımadası Milli Parkı Talep

Türkiye’nin ve dünyanın en benzersiz doğal alanlarından birisi olan Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 27.675 hektarlık bir alana sahiptir. Bu alanın 10.985 hektarı 19/05/1966 yılında Milli Park ilan edilen Dilek Yarımadasına, 16.690 hektarı 1994 yılında Milli Park ilan edilen Büyük Menderes Deltasına aittir.
Milli Park UluslararasıSulak alanlar sözleşmesi(Ramsar), Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam ortamlarının korunmasına yönelik sözleşme(Bern), Biyolojik çeşitlilik anlaşması(Rio) ve Akdeniz’in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi(Barselona)kapsamında, korunan alan niteliğindedir.Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, Kuş Alanı, Bitki Alanı, Memeli alanı ve Doğa Alanı bakımından önemlidir.
Yılda yaklaşık 700.000 yerli ve yabancı misafir Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkınıziyaret etmektedir. Ziyaretçiler, düzenlenmiş alanlarda günübirlik olarak deniz sporları yapabilecekleri gibi, eko-turizm kuralları çerçevesinde, belirlenmiş rotalarda doğa yürüyüşü, dağ bisikleti, foto safari, manzara izleme, olta balıkçılığı, kültürel yürüyüşler, kuş gözlemciliği ve botanik turu etkinliklerini de yapabilirler.
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, dünyada bir örneği daha olmayan; bir yanda Akdeniz’den Kafkasya’ya kadar kıyılarda yayılım gösteren neredeyse tüm bitkilerin doğal olarak bir arada görüldüğü botanik bahçesi; yırtıcı kuşları ve vahşi hayvanlarıyla bir dağlık arazi ve onu çevreleyen su altı zenginlikleri, diğer yanda da yüzlerce kuş türünü barındıran, zengin balık çeşitleriyle bir delta ve bütün bunları çevreleyen tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir.
Milli Park florasında 95 familyaya ait; tür, alttür ve varyete düzeyinde 804 adet bitki türü belirlenmiştir. Bu bitkilerden 6 adedi dünyada sadece burada görülen endemik türlerdir. Milli Park Akdeniz maki florasının hemen hemen bütün bitki türleri ile Kuzey Anadolu ormanlarına özgü bazı küçük orman topluluklarının birlikteyetiştiği tek yerdir.
Milli Parkta Akdeniz maki florasının hemen hemen bütün bitki türlerinin en canlı ve sağlıklı örnekleri yer almaktadır. Milli park, Kuzey Anadolu ormanlık yörelerine özgü Anadolu Kestanesinin en güneye indiği, ülkemizde birkaç yerde bulunan Kartopu’nun, Finike Ardıcı’nın, Melez Pırnal Meşesi’nin veDallı Servi’nin küçük orman toplulukları meydanagetirerek yetiştiği tek yerdir.
Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerdiği benzersiz bitki çeşitliliği nedeniyle Avrupa konseyi tarafından Flora bio genetik rezerv alan ilan edilmiştir.
16.690 hektar olan Büyük Menderes Deltası 1994 yılında Milli Park Statüsü verilerek Uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış bir doğa alanıdır. Ülkemizde yaşam alanları iyice daralan kuşların özgürce yaşayabileceği ender yerlerden birisi Büyük Menderes Deltasıdır. İçinde nesli tehlike altında olan çok önemli türlerin bulunduğu 256 adet kuş burada üremekte, barınmakta ve beslenmektedir