Cumhuriyet Yarışı 28 Ekim 2017 Talep

Yarış Kayıt Formu

IRC Sınıfı Kayıt Formu

Destek Sınıfı Kayıt Formu

28-29 EKİM 2017

KAYK CUMHURİYET KUPASI YAT YARIŞI

YARIŞ İLANI

1. ORGANİZASYON

KUŞADASI YAT KULÜBÜ organizasyonudur.

2. YARIŞ SEKRETERLİĞİ

SETUR Kuşadası Marina KAYK ofisi Yarış Günü SETUR Kuşadası Marina’ da kurulacaktır.

Telefon: +90 256 618 3808

e-posta: info@kusadasiyatkulubu.org

3. UYGULANACAK KURALLAR

Yarışlar, Uluslararası Yelken Federasyonu (ISAF) Yelken Yarış Kuralları (RRS) 2013–2016, ISAF Özel Açıkdeniz Yönetmeliği 2012–2013, ISAF Yönetmelik 20, IRC Kuralları 2012 Bölüm A,B,C, Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Yarışları Düzenleme Talimatı, Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı, Disiplin Suçları ve Cezaları Talimatı, Yelken No Tahsis Talimatı, Reklam Talimatı, Yelken Hakem Talimatı, Genel Yarış Talimatı Madde 19 Temyiz Hakkı, Seyir Talimatı varsa Ek Yarış Talimatları uyarınca yapılacaktır. Talimatlar arasında çelişki olması durumunda Yarış İlanı, Yarış Talimatı, Seyir Talimatı varsa Yarış Ek Talimatlarından tarihi geç olan geçerli olacaktır.

4. REKLAM

4.1. Yarışların reklam kodu, ISAF Yönetmelik 20 ye göre Kategori C olarak tanımlanmıştır.

4.2.Organizasyon Otoritesi yarışa katılan yatlardan yarışın sponsoruna ait flama, bayrak, sticker gibi malzemeleri taşımalarını isteyebilir.

5. YARIŞIN AÇIK OLDUĞU SINIFLAR

Yarışlar, tam boyları (LOA) 6 – 27 metre arasında bulunan, içten veya dıştan takma bir motora sahip, Yat sınıfı özellikleri taşıyan IRC ve DESTEK sınıfında yarışmayı kabul eden, yarış ve güvenlik kuralları çerçevesinde yarışmaya uygun donanıma sahip tüm yelkenli teknelere açıktır. Sınıfların belirlenmesinde son karar yarış komitesine aittir.

5.1. IRC Sınıfları

a) IRC I Sınıfı (Sarı Flama) IRC I Sınıfı teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

b) IRC II Sınıfı (Yeşil Flama) IRC II Sınıfı teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

c) IRC III Sınıfı (Kırmızı Flama) IRC III Sınıfı teknelerde ENDORSED ölçü belgesi zorunluluğu yoktur.

5.2. Destek Sınıfları: boyları 6 metrenin üzerinde olan yatlara açıktır.

Destek sınıfları kayıt yaptıran teknelerin Düzeltilmiş Zaman hesabına göre DESTEK 1, DESTEK 2 ve DESTEK 3 olarak belirlenmiştir.

Destek sınıfları için zamana göre düzeltilmiş zaman CT= ET x TCF uygulanacaktır.

CT=Düzeltilmiş zaman ,ET= Yarışta geçen süre , TCF = Zaman düzeltici.

6. KAYIT VE ÜCRETLER

6.1. Yarış Kayıtları, kayıt formu tamamen doldurulmuş, yarışacak teknenin sorumlu kişisi tarafından imzalanarak ve geçerli IRC sınıfı ölçü belgelerinin aslını ibra ederek yarış sekreterliğine verecektir.

DESTEK Sınıfları için teknenin imal yılı, metre olarak tam boy (LOA) ve spinaker (simetrik veya asimetrik) kullanıp kullanmayacağı beyanı, varsa reklam taşıma belgesi ve 2017 ekip lisansları ile birlikte 24 Ekim 2017 günü saat 10:00’ a kadar Yarış Sekreterliğine verilmiş olacaktır.

Yarışlara katılan yarışçıların 2017 yılında alınmış veya 2017 vizesi yapılmış lisans belgeleri olması şarttır. Lisansı olmayan sporculara Geçici Lisans KAYK kulübü aracılığı ile çıkartılmaktadır. Lisansı/Geçici Lisansı olmayan sporcular yarışa katılamazlar.

6.2. Yarışlara kaydını yaptıranlar bu Yarış İlanı ile bu Yarış İlanının atıf yaptığı tüm kuralları kabul etmiş sayılırlar.

6.3. Yarışa katılım TÜM sınıflarda tekne başına 250 TL’dir.

6.4. Geçici lisans bedeli kişi başı 80.00 TL dir.

6.5 Tekneyi yarışa kayıt yaptıran tekne sahibi/sorumlu kişisi teknede bulunacaktır.

6.6 Kayıt Formlarında belirtilen ekip listesinde değişiklik varsa, bu husus yazılı olarak info@kusadasiyatkulubu.orgadresine e-posta ile ilan edilen uyarı işareti saatinden 1 saat öncesine kadar bildirilecektir. Sözlü değişiklikler alınmayacaktır.

7. CEZA SİSTEMLERİ

Kural 44.2 Mümkün olan en kısa zamanda ve diğer teknelerden iyice uzaklaştıktan sonra bir tekne derhal bir tramola ve bir kavança atarak aynı yönde bir dönüş yaparak bir dönüş cezası kullanır. Bir tekne finiş hattı veya yakınındaki bir olaydan sonra ceza kullanırsa finiş yapmadan önce hattın rota tarafına tamamen geçecektir. Şeklinde düzenlenmiştir.

8. PUANLAMA

Yarışlarda RRS A4,A4.1, A4.2 puan sistemleri kullanılacaktır.

9. TELSİZ İLETİŞİMİ

Yarışlarda sözlü uyarılar Kanal 72 den duyurulacaktır. Duyulmaması düzeltme nedeni olmayacaktır

10. ROTA ve YARIŞ SÜRESİ

Kuşadası Parkurunda yapılacak yarışların rotası üçgen şamandıra rotadır ve 28 Ekim günü 2 yarış, 29 Ekim günü 1 yarış olmak üzere toplam 3 yarış olarak planlamıştır. Yarış süresi tüm sınıflar için 240 dk. dır

Dönüşlerde tüm şamandıralar iskelede bırakılacaktır.

Yarış adedi, rota, parkur ve süre hakem komitesi tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

11. YARIŞ PROGRAMI

28 EKİM

09.00 Yarış Sekreterliğinin açılışı.

09.00-10.00 Ölçü kontrolleri ve kayıtlar

10.00 Yarış için Skipper brifingi.

11.00 Yarış startı uyarı saati.

29 EKİM

09.00 Yarış Sekreterliğinin açılışı.

10.00 Yarış için Skipper brifingi.

11.00 Yarış startı uyarı saati.

17.30 Ödül Töreni

12. START HATTI -START

12.1 Sancak taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki turuncu kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile İskele taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

12.2 Yarışların startı RRS 26 ‘nın değiştirilmiş şekli uyarınca yapılacaktır.

10 dk Uyarı işareti (Sınıf Bayrağı) 1 seda Toka

5 dk Hazırlık işareti 1seda Toka

1 dk Hazırlık işareti 1 seda Arya

0 Sınıf bayrakları 1 seda Arya START.

13. FİNİŞ HATTI

İskele taraftaki Yarış Kurulu Botu üzerindeki mavi kerteriz bayrağı taşıyan gönder ile sancak taraftaki şamandıra arasındaki hattır.

14. ÖDÜLLER

14.1. Her sınıfın ilk üç derecesi ödüllendirilecektir. Yeterli katılım olmadığı sınıflarda Organizasyon komitesi sınıfları birleştirebilir.

14.2. Tekne katılım sayısı sınıf açmaya yeterli olmadığı taktirde katılan teknelere sponsor ödülleri verilecektir.

15. SORUMLULUK

15.1. Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar.

RRS 4 Yarışma Kararı – “Bir teknenin bir yarışa katılma kararı veya yarışa devam etmesi sorumluluğu sadece kendisinindir.”

15.2. Bu yarışları düzenleyen Kuşadası Yat Kulübü Derneği Temsilcileri, Sponsorları, Yarış ve Protesto Kurulları, yarışlar öncesi, yarışlar sırasında veya sonra yarışlar ile ilgili hiçbir malzeme hasarı, yaralanma, kayıp, hasar, her hangi bir sakatlık ve ölüm için hiçbir sorumluluk taşımaz.

15.3. Yarışa kayıt yaptıran yat sahipleri veya sorumlu kişileri; Ekibinin, yatlarının, yarışa katılıp katılmama sorumluluğuna kendileri karar verirler.

15.4. Protesto zaman sınırı komite botunun karaya varışından sonra bir saattir.

16. SİGORTA

Organizasyon Kurulu; tüm tekne sahiplerine, tekne ve yarışçılar dâhil, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını yaptırmalarını önemle tavsiye eder.

17. ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Yarışa kayıt yaptıran tekneler için Setur Kuşadası Marina’da yarışın 7 gün öncesi ve 7 gün sonrası olmak üzere 14 gün ücretsiz bağlanma temin edilecektir.

KAYK YARIŞ KOMİTESİ 13.09.2017

YARIŞ  SNUÇLARI

Bir yorum yaz